SINÄ VIET MEITÄ
KOHTI HIILINEGATIIVISTA HUOMISTA 2025

TAVOITTEENAMME ON OLLA OMAN TOIMINTAMME OSALTA
HIILINEGATIIVINEN VUODEN 2025 LOPPUUN MENNESSÄ.

OLEMME PUDOTTANEET OMAN TOIMINTAMME HIILIPÄÄSTÖJÄ JO 70 PROSENTTIA

Meillä S-ryhmässä on Suomen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet. Aiomme olla ensimmäisenä suomalaisyrityksenä hiilinegatiivinen jo vuonna 2025.

S-ryhmä on pudottanut oman toimintansa hiilipäästöjä vuodesta 2015 vuoden 2020 loppuun jo 70 prosenttia. Kaikkiaan ryhmän tavoitteena on leikata päästöjään 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja vähennyksissä on nyt edetty selvästi etupainotteisesti.

Olemme edenneet ilmastotyössämme nopeasti muun muassa energiatehokkuuden parantamisen ja lisääntyneen tuulivoimamme ansiosta. Vahva panostus aurinkosähköön on nostanut meidät Suomen suurimmaksi aurinkosähkön tuottajaksi.

Päästöjen minimoimisen jälkeen meille jää vielä pieni määrä päästöjä kompensoitavaksi. Siinä ilmakehään tuotettua hiiltä sidotaan esimerkiksi metsiin tai maaperään. Lisäksi aiomme ylikompensoida: sidomme ilmakehästä siis enemmän hiiltä kuin tuotamme sinne.

Näin etenemme kohti hiilinegatiivisuutta

Toimintamme tuotti viime vuonna yhteensä 119 700 tonnia hiilidioksidia. Määrä oli 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019 ja 70 prosenttia pienempi kuin 2015.

Vuonna 2020 tehostimme suhteellista energiankäyttöämme yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja 15 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Investoimme monipuolisesti energiatehokkuuteen: uusimme kylmälaitteemme, optimoimme valaistusta, hyödynnämme hukkalämpöä, edistämme uusiutuvan energian tuotantoa esimerkiksi uusilla aurinkopaneeleilla.

TEEMME SUOMESTA PAREMMAN PAIKAN ELÄÄ

Kannustamme asiakkaitamme tekemään terveellisiä ja vastuullisia valintoja. Tähtäämme siihen, että vuonna 2030 myymästämme ruoasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista ja 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua sekä huolehdimme eläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi edistämme suomalaisten hiilineutraalia liikkumista.

Otamme valinnoissamme huomioon luonnon ja ilmaston. Päätöksemme auttavat erilaisia elinympäristöjä ja lajeja säilymään. Vuonna 2025 poistamme ilmakehästä enemmän hiiltä kuin sitä tuotamme. Menemme kohti ruokahävikin puolittamista ja edistämme kiertotaloutta.

Tuemme myös kuluttajia vähähiilisempään elämään. Julkaisimme ruoan hiilijalanjälkilaskurin ensimmäisenä Suomessa.

Katamme kaiken sähköntarpeemme uusiutuvalla energialla

Olemme edenneet ilmastotyössämme nopeasti muun muassa energiatehokkuuden parantamisen ja lisääntyneen tuulivoimamme ansiosta. Kun Simon Sarvisuon tuulipuisto on täysin käytössä vuoden 2022 alussa, S-ryhmä tuottaa itse uusiutuvaa sähköä niin, että se kattaa 85 prosenttia ryhmän kulutuksesta.

Vahva panostus aurinkosähköön on nostanut meidät Suomen suurimmaksi aurinkosähkön tuottajaksi.

Lue lisää pitkäjänteisestä ilmastotyöstämme vuosi- ja vastuullisuuskatsauksestamme.

Kannustamme myös kumppaniyrityksemme mukaan päästövähennyksiin

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin ja kaikkeen – myös S-ryhmään ja sen 2,4 miljoonan asiakasomistajan elämään. Siksi haluamme tehdä voitavamme omien ilmastovaikutustemme pienentämiseksi.

Omien ilmastotoimiensa lisäksi S-ryhmä on kutsunut kumppaniyrityksensä mukaan Iso juttu -ohjelmaan, jossa pyritään vähentämään hiilipäästöjä yhteensä miljoona tonnia. Mukaan on lähtenyt jo yli sata yritystä.